Projekt "Życie kobiety - Od-Nowa" 2011


  CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” w Skierniewicach

ogłasza nabór beneficjentek z terenu miasta i powiatu skierniewickiego do Projektu

„Życie kobiety – Od – Nowa”

realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Cel Projektu:

„Zwiększenie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet doświadczających przemocy domowej ze Skierniewic oraz powiatu skierniewickiego poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz integrację społeczną i poprawę ich relacji interpersonalnych, w okresie 01.04.2011 r. - 31.07.2012 r.”

Zapraszamy do udziału w Projekcie:

kobiety doświadczające przemocy wewnątrzrodzinnej:                                                                       

W ramach Projektu realizowane będą:

Każda z kobiet zostanie objęta przynajmniej  trzema formami wsparcia.               

Zainteresowane kobiety prosimy o zgłaszanie się do

Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst”

96-100 Skierniewice

ul. Kozietulskiego 3

Tel.: (0-46) 833 11 25: 783 299 645

e-mail: ametyst@ametyst.org.pl

Linki:

Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki