Aktualności

<< <  Strona 5 z 5

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” w Skierniewicach
ogłasza nabór do pracy w projekcie:
„Życie kobiety – Od – Nowa”
realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w okresie 01.04.2011 – 31.07.2012:
1)      Psycholog  – wykształcenie wyższe + SPPwR
2)      Psycholog społeczny ds. doradztwa zawodowego
3)      Prawnik – wykształcenie wyższe prawnicze
4)      Opiekun grupy projektowej – min. średni
5)      Opiekun dzieci – min. średnie  
Zainteresowanych pracą w projekcie                                                                                  
prosimy o przedłożenie do dnia 10.04.2011 r. CV oraz listu motywacyjnego w formie pisemnej w siedzibie Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst”, 96-100 Skierniewice lub pocztą elektroniczną: ametyst@ametyst.org.pl.
Uwaga: zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Autor: ametyst
Opublikowano: 2011-03-26 22:01:14


CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst" w Skierniewicach
ogłasza nabór do pracy w projekcie:
„Życie kobiety – Od – Nowa"
realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w okresie 01.04.2011 – 31.07.2012:

Asystent projektowy – wykształcenie wyższe pedagogiczne + SPPwR

Zainteresowanych pracą w projekcie prosimy o przedłożenie do dnia 01.04.2011 r. CV oraz listu motywacyjnego w formie pisemnej w siedzibie Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst", 96-100 Skierniewice lub pocztą elektroniczną: ametyst@ametyst.org.pl.
Uwaga: zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Autor: ametyst
Opublikowano: 2011-03-26 21:45:04


CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” w Skierniewicach
ogłasza nabór beneficjentek z terenu miasta i powiatu skierniewickiego do Projektu
„Życie kobiety – Od – Nowa”
realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Cel Projektu:
„Zwiększenie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet doświadczających przemocy domowej ze Skierniewic oraz powiatu skierniewickiego poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz integrację społeczną i poprawę ich relacji interpersonalnych, w okresie 01.04.2011 r. - 31.07.2012 r.”

Zapraszamy do udziału w Projekcie:
kobiety doświadczające przemocy wewnątrzrodzinnej:                                                             
w wieku aktywności zawodowej (20 – 64 lata),
niezatrudnione,
bezrobotne,
zatrudnione, których dochód nie  przekracza kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej,
korzystające z pomocy opieki społecznej.

W ramach Projektu realizowane będą:
aktywizacja zawodowa (grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami), 
pomoc psychologiczna (indywidualna i grupowa),
pomoc prawna,
kurs samoobrony z elementami relaksacyjnymi,
szkolenie z podstawowej wiedzy z obsługi komputera,
kursy zawodowe: ochrona osób i mienia, księgowości komputerowej, obsługi kasy fiskalnej,
opieka nad dziećmi uczestniczek Projektu w czasie trwania zajęć grupowych.

Każda z kobiet zostanie objęta przynajmniej  trzema formami wsparcia. 
Zainteresowane kobiety prosimy o zgłaszanie się do
Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst”
96-100 Skierniewice
ul. Kozietulskiego 3
Tel.: (0-46) 833 11 25: 783 299 645 691
e-mail: ametyst@ametyst.org.pl

Autor: ametyst
Opublikowano: 2011-03-24 15:13:27


Autor: ametyst
Opublikowano: 2011-03-24 14:52:00


Linki:

Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki