Aktualności

NABÓR DO PRACY


CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” w Skierniewicach
ogłasza nabór do pracy w projekcie
„Życie kobiety – Od – Nowa”
Realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,                 w okresie 01.04.2011 – 31.07.2012 r.:

ewaluator

Zainteresowanych pracą w projekcie
prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury do dnia 30 czerwca 2012 r. w formie pisemnej                    w siedzibie Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst”, 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 lub pocztą elektroniczną: ametyst@ametyst.org.pl.

Uwaga: zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Autor: ametyst
Opublikowano: 2012-06-02 20:50:13

Linki:

Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki